Squarespot anthias

Juvenile squarespot anthias (Pseudanthias pleurotaenia). Solomon Islands.

License this Photo