Cultured tilefish (Malacanthidae) larva; 49 dph - 18.3 mm. Hawaii.

Photos about tilefishes (Malacanthidae); including tilefish larvae and juveniles: